Het grote probleem van ICT-opleidingen in Nederland

0

Er komen steeds meer banen in de ICT (of banen die ermee te maken hebben). Logisch dus dat veel studenten – zowel in het mbo als hbo – ervoor kiezen om een ICT-opleiding te volgen. De aansluiting met de praktijk blijkt echter verre van ideaal te zijn. Soms is het zo erg dat studenten hun docenten les moeten geven. Waar ligt dat aan?

Onderzoek NOS: verouderde lesstof

NOSop3 voerde gesprekken met meer dan honderd studenten die op dit moment een ICT-opleiding volgen verspreid over heel Nederland. Ook vulden duizend studenten een vragenlijst in. Het beeld wat daaruit naar voren kwam was niet zo positief.  Zo gaven meerdere studenten bijvoorbeeld aan dat de lesstof verouderd was. Een examen uit 2012 werd rustig nog steeds ongewijzigd in 2018 gebruikt. Terwijl de techniek intussen natuurlijk niet stil heeft gestaan.

Kennis van docenten

Geef studenten een platform om te klagen, en ze doen het natuurlijk ook. Maar ondanks dat voorbehoud zijn er wel erg veel klachten binnengekomen over het niveau van docenten op ICT-opleidingen. Ze zouden te lang in het onderwijs hebben gewerkt en daarom het zicht op de werkvloer zijn verloren. Zo geven ze les in programmeertalen die allang niet meer relevant zijn of zien ze nieuwe terreinen over het hoofd.

Te weinig aandacht voor cybersecurity

Een andere grote klacht is het gebrek aan aandacht voor databeveiliging. Juist met de invoering van de nieuwe privacywet (AVG) en recente voorbeelden van datalekken zou hier extra aandacht voor moeten zijn. Wat blijkt? Slechts 500 van de 20.000 ICT-studenten volgden een vak dat hier specifiek over ging. Veel docenten blijken nog niet de nodige kennis in huis te hebben om hierover les te geven.

Gebrek aan stageplekken

Ook klagen de studenten over het gebrek aan beschikbare stageplekken. Zeker voor mbo’ers op lagere niveaus blijkt dit een probleem. Hbo-studenten vinden wel vaker een stage – ook omdat hun vaardigheden al beter inzetbaar blijken te zijn voor bedrijven.

Hoe zit het met de baankansen?

Het verschil tussen mbo en hbo zet zich voort als je kijkt naar de baankansen in de huidige markt. Hbo’ers hebben redelijke kansen en ook een app-ontwikkelaar met mbo-niveau 4 komt nog wel aan een baan. Een heel ander verhaal wordt het wanneer je op mbo-niveau 2 afstudeert in de ICT. Leuke banen in de ICT vind je hier.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here