Druk op woningmarkt studenten houdt aan

0

De druk op de woningmarkt voor studenten houdt onverminderd aan. De komende acht jaar wordt een bescheiden groei van 1% van het aantal studenten verwacht. De druk komt vooral door de stijging van het aantal studenten dat wetenschappelijk onderwijs volgt (+16%) en dan met name in een toename van het aantal internationale studenten. Dit zijn juist de studenten die een fors beroep doen op de mogelijkheden van woningcorporaties die studentenhuisvesting bieden. Dit blijkt uit de onlangs verschenen Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2019 van Kences.

In de afgelopen acht jaar is het aantal studenten met 112.000 toegenomen. In de toekomst vlakt de groei sterk af door een verwachte daling van het aantal hbo-studenten. Er is echter nog wel sprake van een groeiend aantal studenten aan de universiteiten: 46.000 studenten méér in acht jaar tijd. De groei aan de universiteiten is voor een groot deel het gevolg van de verwachte komst van meer buitenlandse studenten naar Nederland. Dit is het gevolg van een voortgaande internationale positionering van de kennisinstellingen en bediening van de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden.

De zoektocht op de woningmarkt

De woningmarkt voor studenten verschilt sterk van de gewone woningmarkt. Het vinden van woonruimte is informeler; familie, vrienden, social media en verenigingen zorgen in de helft van de gevallen voor huisvesting. Er wordt (nagenoeg) alleen gehuurd; het aanbod van particuliere verhuurders is groot. Lang wachten is geen optie, want de studie is maar kort. Na drie tot vier maanden actief zoeken hebben studenten wat gevonden.

Dit ligt voor buitenlandse studenten anders. Zij zijn meer aangewezen op formele arrangementen met de zekerheid van het kunnen krijgen van woonruimte. Daarom komen zij relatief vaak uit bij een woningcorporatie die betaalbare studentenhuisvesting biedt.

Groeiende opgave voor corporaties

De monitor voorspelt dat het aantal uitwonende studenten in de komende acht jaar per saldo met 4% zal toenemen (14.900 studenten). Deze verwachte stijging is volledig toe te schrijven aan de internationale diplomastudenten. Het aantal uitwonende Nederlandse studenten zal naar verwachting met 12.600 dalen, terwijl voor het aantal uitwonende internationale diplomastudenten een stijging van 27.500 wordt verwacht. Dit betekent dat de vraag naar huisvesting bij studentenhuisvesters van Kences sterk gaat groeien.

Vervolg

Met de uitkomsten van de monitor zijn nieuwe cijfers beschikbaar gekomen over de omvang en aard van de huisvestingsopgave voor studenten. Het aantal studentenwoningen moet verder omhoog om aan de vraag te voldoen. Maar dat is niet voldoende. De huisvesting van (internationale) studenten kent piekmomenten, waardoor een aanpak aanvullende afspraken (arrangementen) nodig is. Dit zijn overwegend lokale afspraken tussen de onderwijsinstellingen, gemeenten en de studentenhuisvesters. De eventueel daarbij naar voren komende belemmeringen zullen in Kences-verband worden aangepakt.

Kences

Kences is het samenwerkingsverband van twaalf professionele sociale studentenhuisvesters in Nederland: Alwel, DUWO, Idealis, De Key, Lefier, SJHT, SSH, SSH&, Stadswonen (onderdeel van Woonstad Rotterdam, De Veste, Vestide (onderdeel van Woonbedrijf), en WonenBreburg. Kences werkt aan goed en betaalbaar wonen in vrijwel alle Nederlandse studentensteden. De aangesloten organisaties huisvesten in deze steden 91.500 studenten, een kwart van de markt. Zelf op zoek naar een studentenkamer? We hebben het voor je op een rijtje gezet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here